Que Thông Cống Thông Tắc Bồn Rửa Bát SANI STICKS

” Que Thông Cống Thông Tắc Bồn Rửa Bát SANI STICKS ” là sản phẩm cực kì tiện ích và tiện lợi cho người dùng . Đặc biệt là nhừng bà nội chợ ” chân yếu tay mêm ” có thể thường xuyên “THÔNG” cống để tránh tình trạng bị tặc nghẽn bồn nơi rửa chén ….. ngoài ra có thể sử dụng bồn rửa mặt bồn rửa tay …. những nơi mà tay bạn khó có thể vướng tới.