Băng Keo Dán Thùng UTRA TAPE XIXOHOME – Lõi mỏng 4 ly, 5F rộng 4.8cm, 6 cuộn 1 lốc